Sayfa  -  579      cüz - 29

76- İNSAN SÛRESİ----77- MÜRSELÂT SÛRESİ

26.        Gecenin bir kısmında O’na secde et; geceleyin de O’nu uzun uzadıya tespih et.

27.        Şunlar (inanmayanlar) dünyayı tercih ediyorlar ve çetin bir günü arkalarına atıyorlar.

28.        Onları biz yarattık ve eklemlerini (birbirine) biz bağladık. Dilediğimizde (onları yok eder) yerlerine benzerlerini getiririz.

29.        İşte bu bir öğüttür. Dileyen, Rabbine ulaştıran bir yol tutar.

30.        Allah’ın dilemesi olmadıkça siz dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir.

31.        O, dilediği kimseyi rahmetine sokar. Zalimlere ise elem dolu bir azap hazırlamıştır.

 

77- MÜRSELÂT SÛRESİ

Mekke döneminde inmiştir. 50 âyettir. Sûre, adını birinci âyette geçen “el-Mürselât” kelimesinden almıştır. Mürselât, gönderilenler demektir. Sûrede başlıca, kıyametin, hesap ve azabın gerçekleşeceği, Allah’ın kudreti ve günahkârların akıbeti konu edilmektedir.

Bismillâhirrahmânirrahîm.

1,2,3,4,5,6,7.    Ard arda gönderilenlere, kasırga gibi esenlere, hakkıyla yayanlara, hakkıyla ayıranlara, özür ya da uyarı olmak üzere öğüt bırakanlara andolsun ki, uyarıldığınız (Kıyamet) mutlaka gerçekleşecektir.

8.         Yıldızların ışığı söndürüldüğü zaman,

9.         Gök yarıldığı zaman,

10.        Dağlar ufalanıp savrulduğu zaman,

11.        Peygamberler için (ümmetlerine şahitlik etmek üzere) vakit belirlendiği zaman (kıyamet gerçekleşir).

12.        (Bu) hangi güne ertelenmiştir?

13.        Hüküm ve ayırım gününe.

14.        Hüküm ve ayırım gününü sen ne bileceksin.

15.        O gün vay yalanlayanların hâline!

16.        Biz öncekileri helâk etmedik mi?

17.        Sonra arkadan gelenleri de onların peşine takacağız.

18.        Biz suçlulara işte böyle yaparız.

19.        O gün vay yalanlayanların hâline!